Dekorasyon ve Tadilat Sözleşmesi Örneği

Dekorasyon ve tadilat çalışmaları her zaman birçok kalemin olduğu karmaşık işler olarak değerlendirilir. Fakat belli başlı sözleşmeler ile bu durum giderilebilir. Biz de Evde Mimar olarak size doğru tadilat sözleşmesi örnekleri sunarak daha güvenilir bir şekilde çalışmanıza zemin hazırlamaya gayret edeceğiz.

Tadilat Sözleşme Örneği
Not: Aşağıdaki sözleşme Evde Mimar bayileri tarafından kullanıldığı için başka bir firma kullanamaz.

TARAFLAR
Bir taraf İşin Sahibi __________________ ile diğer taraftan ___________________________ adresinde bulunan __________________ arasında ____________________ işinin aşağıdaki şartlarla yapılmasında anlaşmaya varılmıştır.

SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşin Sahibi __________________ adresindeki konutun ____________________ işlemlerini yaptıracaktır.

SÖZLEŞMENİN BEDELİ ve ÖDEME PLANI
Yapımcı yapılması istenen konu işi, _______ üzerinden bu sözleşmeye uygun olarak yapmayı kabul ve taahhüt eder.
____________________ işlemi başlamadan önce miktarın yarısı yapımcıya hemen verilecektir. ____________________ işi tamamlandıktan sonra kalan miktar nakit olarak işin sahibi tarafından yapımcıya verilecektir.

İŞİN SÜRESİ
Yapımcı gerekli ölçümleri yaptıktan sonra … tarihinde saat … içinde işe başlamayı ve bitirmeyi kabul ve taahhüt eder.

ÖZEL ŞARTLAR
• Yapımcı, işin gerektirdiği sayıda teknik eleman, kalifiye usta, yardımcı ve işçiyi temin edecek olup ayrıca kendisi veya bir yetkilisi işin başında bulunacaktır.
• Yapımcı işbu sözleşmede belirtilen iş süresine uymakla yükümlüdür.
• Yapımcı iş bu sözleşme gereğince boya badana yaptığı süre içinde, konut içindeki mevcut yapılara ve üçüncü şahıslara zarar vermemeyi taahhüt etmiş olup; aksi halde konut içindeki mevcut yapılara ve üçüncü kişilere vermiş olduğu zararlardan doğrudan sorumlu olacaktır.

Yapıldıktan sonra yapımcı işi takip edecektir.

SÖZLEŞMENİN BAĞLAYICILIĞI VE UYUŞMAZLIKLAR
Bu sözleşme tarafların bütün kanuni ve akdi haleflerini bağlar ve onların kanuni ve akdi halefleri hakkında hüküm ifade eder. Sözleşmeden kaynaklanacak ihtilaflarda ilgili İstanbul mahkemeleri yetkillidir.

TEBLİGAT ADRESLERİ
Yukarıda verilen adresler, tarafların tebligat adresleridir
İşbu sözleşme iki nüsha olarak hazırlanmış ve taraflarca ….. tarihinde okunarak imza altına alınmıştır.

İŞİN SAHİBİ YAPIMCI

Ad ve Soyadı -İmza Ad ve Soyadı ve İmza

Yukarıda belirtmiş olduğumuz iki örnek de farklı formatlarda hazırlandığı için sizlerin de ihtiyacını karşılayabilecek nitelikte olmaktadır. Özellikle örneklerin kapsayıcı olması boya badana faaliyetlerinden komple iç tadilat dekorasyon işlerine kadar birçok parametreyi kapsamaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir